Call Us: +381 (32)322-137- Mail: eurocell@t-com.me

Postaviti jasan sistem odgovornosti i ovlašćenja.

Vlasnik ste kompanije,ali niste više u stanju da kontrolišete sve procese u njoj? Ili,Izvršni Direktor ste (ili menadžer nekog segmenta poslovanja),ali primjećujete da se ne snalazite u postojećoj organizacijikompaniji?Ne brinite,najčešće nije problem u Vama I vašoj nedovoljnoj koncetraciji ili hroničnom umoru! Najčešći razlog je što je Vaša kompanija „prerasla“ postojeći nivo organizovanosti.

Ne možemo zadržati isti model „organizacije“ u periodu prvih godina poslovanja,kada imamo par zaposlenih ljudi i kada se poslovi rade po principu „svi radimo sve“ i kada nam je jako lako da pratimo sve promjene u kompaniji i imamo sve informacije u glavi.

Kako se posao širi,primamo nove saradnike,ali ne mijenjamo model organizacije.Tada se obično dešava da poslove preplićemo,da tražimo odgovornost od nekih saradnika a da im pri tome nismo dali nikakva ovlašćenja,da ne dozvoljavamo da se nijedan posao završi a da se mi ne pitamo,a pri tome promjene I informacije su takve da j gotovo nemoguće sve to podhraniti u svojoj glavi.Tada se javlja osjećaj frustriranosti I čini vam se da su svi ti saradnici „višak“,da vam nije jasno zašto ih upošljavate kad ništa ne preduzimaju,kad nisu kreativni I kad vas za sve pitaju.Pri tome nemate slobodnog vremena a telefon ne prestaje da zvoni. Ovo su znakovi da je jedina stvar „koja nije u redu“ Organizacija u vašoj kompaniji I ništa drugo.To je znak da je organizacija porasla I prerasla način organizovanja koji ste do sada imali I da je potrebno da je preuredite I posložite odnose na novi način.Kompanije su „živi organizmi“,one se radjaju,rastu I razvijaju se.Jedina razlika od drugih živih bića je ta što one ne moraju da „nestanu“,naprotiv dobrom organizacijom I rukovodjenjem mogu da žive neograničeno. Ukoliko sa postojećim kadrom niste u stanju da riješavate ove (inače sasvim normalne)probleme,možete da nas angažujete da postanemo dio Vašeg Tima. Praktično iskustvo I metodologija našeg rada (koja znači I implementaciju)su naša najbolja preporuka.

brojac poseta

Back to Top