Periodične analize poslovanja

Praćenje promjena u kompaniji nam pomaže da na vrijeme sagledamo što se dešava I preduzmemo akcije za zaustavljanje negativnih trendova ili da još vise unapredimo ono što daje dobre rezultate,Ako sistem upravljanja ne konstruišemo tako da je analiziranje poslovanja rutinska praksa, prijeti nam opasnost da mehanički obavljamo operativne poslove i kad se dese problemi koji prijete kompaniji,pitamo se „Kako je moguće da nas je to zadesilo?“.
Ako se bavimo analizom poslovanja onda na vrijeme imamo informacije tipa: kolike su nam zalihe (količinski i vredonosno),po kojim prosječnim cijenama nabavljamo robu,sirovine ili materijal,koji koeficijent obrta bilježimo,odnosno da li previše novčanih sredstava imamo vezano u zalihama.
Ako se bavimo analizom poslovanja imamo informaciju kolika nam je prodaja (količinska i vredonosna),koji nam to artikal najbolje prolazi a koji artikal odbacuje najveću maržu,imamo informaciju kakav je stepen naplate,kakva nam je likvidnost,koliki su nam dugovi,da li nam postojeće kamate opterećuju poslovanje,da li na vrijeme izmirujemo obaveze prema poslovnim partnerirama I zaposlenima,kako upravljamo porezima I sl.
Svako ozbiljno bavljenje poslom zahtjeva postavku sistema analiziranja u vrhu strateškog upravljanja kompanijom.

„Podaci dobijeni analiziranjem jeste vid gledanja u „retrovizor“,ali kao I u životu to je jedini način da sagledamo što smo uradili I donesemo Odluku da „dobro“ zadržimo (I po mogućnosti unapredimo),a da loše odbacimo.

Podaci dobijeni analizom poslovanja mogu da se uporedjuju sa podacima ostvarenim u prošlom period,sa podacima iz Plana poslovanja ili sa „standardima“ djelatnosti u kojoj poslujemo.Poredjenje nam govori „gdje smo“,stvara jasniju sliku I pomaže u procesu odlučivanja.
Pravilno postavljeni Informaciono Poslovni sistemi puno pomažu pri generisanju Izvještaja koji su nam potrebni za dobru analizu,i bez njih u velikim kompanijama je gotovo nemoguće uraditi „sken“poslovanja,Manje firme mogu doći do potrebnih podataka I na drugačiji način.
Podataka je puno,medjutim bez obzira na koji način smo do njih došli,oni sami za sebe ne ZNAČE NIŠTA.Ako podatak ne posložite,uporedite,ukrstite sa drugim i ne pretvorite u INFORMACIJU,kao da niste ništa uradili.

Ukoliko želite da se edukujete iz ove oblasti,ili želite da naši ljudi budu vaši „analitičari“(periodično ili jednom godišnje),kontaktirajte nas.Za sva Vaša dodatna pitanja i dogovor stojimo vam na raspolaganju.Kontakt: eurocell@t-com.me

Iskustva naših klijenta..

brojac poseta