Call Us: +381 (32)322-137- Mail: eurocell@t-com.me

Traženje kredita ili reprogram.

Odlučili ste da posao započnete uz pomoć bankarskog kredita,ili u toku poslovanja želite da investirate u opremu,tehnologiju ili novi asortiman a nemate dovoljno sopstvenih sredstava.Poslovne banke zahtjevaju da pored ostale dokumentacije koja im je potrebna dostavite I Poslovni ili Bussiness plan iz kojeg treba da vide da li vasa kompanija budućim poslovima može obezbjediti nesmetano vraćanje kredita,bez ugrožavanja tekuće likvidnosti,odnosno podmirenja redovnih troškova poslovanja.
Bussiness Planovi moraju biti uradjeni po posebnoj metodologiji uz obaveznu razradu pokazatelja u bilnsima Uspjeha,Stanja I Tokova gotovine za čitav period povrata kreditnog zaduženja (3,5,10 ili vise godina).
Isti je uslov koje banke postavljaju I u slučaju zahtjeva za reprogramom kredita.
Na zadovoljstvo naših dosadašnjih klijenata Banke su prihvatile svaki od naših planova I odobrile kredit ili njegov reprogram.

Više o Bussiness Planovima….
Iskustva naših klijenata…

brojac poseta

Back to Top