Call Us: +381 (32)322-137- Mail: eurocell@t-com.me

Vaš cilj.

otvaranje firme-računovodstvo-Crna gora - Copy

Kako započeti vlastiti posao?

Ukoliko se odlučite otvoriti firmu donesite nam kopiju ličnog dokumenta,tri potencijalna imena za novu kompaniju,osnovnu djelatnost kojom ćete se baviti,a mi ćemo za Vas uraditi,Ugovor o osnivanju,Statut,i sva druga potrebna dokumenta za predaju u Centralni registar Privrednih subjekata. Postupak registracije traje 7-10 dana,nakon čega dobijate Riješenje o registraciji vase kompanije.Naša usluga se tu ne završava: Opširnije…

marketing -Eurocell-Montenegro

Kako da vaš proizvod bude prepoznatljiv na tržištu?

Moramo znati da ljudi ne kupuju proizvode i usluge zbog njih samih,ljudi kupuju proizvode zbog toga što oni imaju neku korist za njih.Bušilicu kupujemo jer nam koristi da izbušimo rupu.I sve dok se ne pojavi neko sredstvo kojim ćemo na bolji način zadovoljiti tu svoju potrebu i želju,potražnje za bušilicama će biti.Dakle,kupci ne kupuju proizvode,oni kupuju korist koju taj proizvod ima za njih. Opširnije...

računovodstvo-konsalting Crna gora-Kotor

Porodična kompanija i nasledjivanje?

Dva su ključna problema sa kojima se sučava privatno preduzeće u prvoj fazi-prvo pitanje da li postoji kompetentan nasljednik,a drugo da li postoji i spremnost i sposobnost osnivača da prepusti kontrolu….. Opširnije….

obuka-konsalting-računovodstvo-Crna gora-Kotor

Postavka sistema odgovornosti?

Vlasnik ste kompanije,ali niste više u stanju da kontrolišete sve procese u njoj? Ili,Izvršni Direktor ste (ili menadžer nekog segmenta poslovanja),ali primjećujete da se ne snalazite u postojećoj organizacijikompaniji? Opširnije

motivacija-consulting-Montenegro-Kotor

Motivacija i lojalnost zaposlenih?

Nijedna tehnologija,tehnička dostignuća,povoljnosti u Zakonu ili tržištu ne može nam pomoći na duži rok,ako nemamo kvalitetne i zaposlene koji su lojalni kompaniji.Takvi zaposleni su u potpunosti posvećeni poslu,nastoje svojim ponašanjem i radom doprinjeti kompaniji u svakoj prilici,a kad naidju i teškoće i problem,oni znaju kako sve prevazići…. Opširnije

Naše radno vrijeme:ponedeljak-petak 09-16 h . Telefon +382 32 322174 .
Uvijek nas možete kontaktirati putem mail pošte:Mail: eurocell@t-com.me.Postavite pitanje I mi ćemo vam u najkraćem roku odgovoriti.
Naše kancelarije se nalaze u Kotoru:Dom kulture Škaljari .Posjetite nas !

Klijenti

logo_1
logo2
logo3
logo4
logo7

brojac poseta

Back to Top