Pogledajte šta su drugi pitali!

 

Uvijek spremni da pomognemo svima koji planiraju da započnu posao ili su već u poslu,posvetili smo ove stranice upravo Vama!Preko ove stranice možete potražiti odgovore na postavljena pitanja,koja možda I vas zanimaju,ili nam direktno postaviti pitanje.U najkraćem roku naš tim će vam dati odgovor na ovoj istoj strani.

Imate Pitanja? Mi imamo odgovore!

Koliki je minimum zaposlenih ljudi koje jedna
može da ima? kompanija

Minimum zaposlenih u kompaniji koja je organizovana kao DOO ili Ortačko društvo je jedan zaposleni,koji obavlja funkciju Izvršni direktor.
Ako ste organizovani kao Predstavništvo ili dio stranog Društva,nije neophodno da imate  nijednog zaposlenog.

Da li osnivač može biti ujedno i Izvršni Direktor?
kompanije?

Isto lice može da bude i osnivač i Izvršni Direktor kompanije

Da li pravna lica mogu biti osnovači kompanija?

I pravna i fizička lica mogu osnivati kompanije?

Da li pravno ili fizičko lice mogu biti osnivači većeg
broja kompanija?

Ne postoji ograničenje u broju otvorenih kompanija koje jedno pravno ili fizičko lice može otvoriti.Jedino ograničenje je ako ste vlasnik više od 30% i više u postojećoj kompaniji (ili više nih),svaka već postojeća kompanija mora imati sve izmirene poreske obaveze,zatim  poslovni račun ne smije biti u blokadi  i ne smije biti u stečaju.Uz ispunjenja ova tri uslova može se pokrenuti postupak otvaranja sasvim nove firme.

Bavim se proizvodnjom odjeće.
Kako učiniti sopstveni proizvod prepoznatljivim?

Prvo promjenimo uobičajeni način razmišljanja i recite: “Ja ne proizvodim odjeću,ja zadovoljavam potrebu ljudi da se dobro osjećaju u svojoj garderobi”.
Kad smo ovakav pristup usvojili,možemo početi sa razmišljanima bez limita: da li zadovoljiti potrebe onih koji vole originalnost,unifomisanost,ležernu ili pak konvecionalnu odjeću?Da li zadovoljiti potrebe krupnijih ljudi,ženske populacije,ljudi jače kupovne moći ili ne,da li izradjivati odjeću od prirodnih materijala ili ne,da li se fokusirati na pojedine odjevne predmete ili raditi širi asortiman.Ukoliko se odlučite za “nišu” čije potrebe nisu ili su na ostojećem tržištu zadovoljene u malom obimu,vi ste na pravom putu da učinite Vaš proizvod u potunosti “prepoznatljivim”.
NE pokušavajte da zadovoljite sve i svakoga.To je nemoguća misija.Kao što je nemoguća misija prekopirati nekoga ko je uspješan,radeći iste proizvode ili usluge kao on!

Kada treba pristupiti reorganizaciji procesa?

Reorganizaciji pristupate onog trenutka kada postojeći procesi počinju da budu kočnica efikasnosti i efektivnosti poslovanja kompanije.Onog trenutka kada vidite da se iz faze kada “svi radimo sve” treba preći na fazu “da se zna ko što radi i zašto je odgovoran”,kada vidite da “ne možemo sve sami postići” i da saradnike trebamo aktivno uključiti i “delegirati ovlašćenja”,kada vidite da podataka ima toliko puno da ih morate “pretočiti u informacije” koje će biti osnov “za odlučivanje”.

Što je “efikasnost” a što “efektivnost” u poslovanju?

Efikasnost je ostvarivanje ciljeva uz najmanje korišćenje i trošenje raspoloživih resursa i komponenata preduzeća .Biti efikasan znači izvršavati svoj radni zadataka (ili za kompanije čitav proces rada) uz što manje korišćenje vremena,energije i drugih resursa.
Efektivnost preduzeća označava stepen uspješnosti u ostvarivanju njegovih ciljeva. Biti efektivan znači raditi ono gdje će efekti našeg rada biti najbolji,ili na primjeru kompanije raditi-proizvoditi-ono zbog čega je kompanija i osnovana.
Da bi bili efektivni moramo da se mijenjamo i budemo spremni na sve nenadane situacije.U stalnim promjenama oko nas moramo mijenjati i reorganzovati procese i imati proizvod koji kupacima treba.
Da bi bili efikasni ciljeve trebamo ostvarivati uz minimum korišćenja resursa (čitaj troškova i rashoda),zbog čega donosimo pravila i procedure koje se moraju poštovati.
Bitno je pronaći pravi balans: ne birokratizovati organizaciju u cilju povećanja efikasnosti,a pritom zaboraviti na kupce i njihove potrebe, ili na drugoj strani dovesti do savršenstva proizvod koji proizvodimo (efektivnost),a pri tom ne primjećivati da taj naš proizvod (kao takav) sve manje kupaca traži-poput onog “proizvodjača dugmadi”.

Postavite Pitanje…..

brojac poseta