poslovno informacioni sistemi

Istraživanja govore da kompanije najveći dio novca „bacaju“ na kupovinu softvera.To se dešava zbog poprilične informacione „nepismenosti“ koja je prisutna u našim kompanijama.Prodavci poslovnih softvera koristeći svoja znanja,ali i znajući za ovu činjenicu,često krajnje neposlovno prodaju svoje proizvode. Umjesto da urade krajnje ozbiljne razgovore sa ljudima u kompaniji,kako bi dobili stvarnu sliku šta je to što im je potrebno od budućeg softvera,isporučioci površno pristupaju ovim razgovorima,uvjeravajući ih da je upravo to što im nudi  za nas najbolje.

Često puta,ljudi koji vas posjećuju I nude poslovne softvere,nisu kreatori istih,već samo prodavci proizvoda,i ako sa Vaše strane nema adekvatne sagovornike,koji znaju postaviti prave zahtjeve I prava pitanja,velika je vjerovatnoća da će vam prodati „nešto“što zapravo niste htjeli.

Obično se to primjeti kada se softver počne primjenjivati,ali tada je kasno.Novac ste dali (a obično vas privuče niska cijena),a dobili samo dio onog što vam treba.Počnete da se žalite isporučiocu,a on vam obično kaže da možete dobiti I to što želite,ali morate još platiti,jer to nije bio predmet prvobitnog Ugovora.Tako počinje „mrtva trka“ u kojoj ili platite mnogo vise (čak I od najnepovoljnije ponude po pitanju cijene) ili odustajete od dalje saradnje I krećete u nabavku novog poslovnog softvera.Medjutim, ako ponovo niste spremni da razgovarate sa isporučiocima,velika je vjerovatnoća da ćete ponovo imati isti problem.Ukoliko vam se čini da možete upasti u ovu zamku,možemo vam pomoći na način što ćemo zajedno sa vama razmotriti I definisati „tačno ono što vi želite od budućeg sofvera,a zatim definisati Zahtjeve prema ponudjačima,aktivno učestvovati u njihovim „prezentacijama“(pitanjima I traženjem konkretnog uvida u izrečeno),a zatim za Vas sastaviti Izvještaj (za I protiv sa objašnjenjima) I preporuku za odabir.Konačnu Odluku donosite Vi.Ukoliko sa postojećim kadrom niste u stanju da riješavate ove (inače sasvim normalne)probleme,možete da nas angažujete da postanemo dio Vašeg Tima. Praktično iskustvo I metodologija našeg rada (koja znači I implementaciju)su naša najbolja preporuka.

brojac poseta