Samo 5% žena na pozicijama Izvršnog direktora

Na pozicijama generalnih direktora najvećih svjetskih kompanija je jedva pet odsto žena, a što je preduzeće veće ta pojava je rjeđa, pokazuje istraživanje Međunarodne organizacije rada (ILO).
Prema istraživanju, koje je obuhvatilo 80 zemalja svijeta, Norveška, sa 13,3 odsto najvećih kompanija u kojima je vodeća funkcija u upravnom odboru povjerena ženi, zauzima prvo mjesto u svijetu.
Udio žena veći od 20 odsto u upravljačkim odborima najvećih firmi imaju samo četiri države – Finska, Velika Britanija, Norveška i Švedska. Njihov udio u 13 zemalja, među kojima su Švajcarska, SAD, Francuska, Njemačka iznosi deset do 20 odsto.
Između pet i deset odsto žena učestvuje u upravnim odborima najvećih kompanija u 14 zemalja, među kojima su Belgija, Kina, Italija, Španija, a stopu manju od pet odsto ima 13 zemalja, gdje spadaju Indija, Japan, Rusija, kao i arapske zemlje.
„Iako su žene još u sjenci muškaraca kada je riječ o upravljanju svjetskim privrednim gigantima, njihov broj na rukovodećim pozicijama, naročito srednjeg i višeg nivoa, porastao je u posljednjih 20 godina“, navodi se u studiji.

brojac poseta