Edukacija i poslovni konsalting

Opredjeljenje doživotnog učenja je imperativ stvarnosti u kojoj živimo.Razvoj tehnologije,naučne misli ali i sama praksa se mijenjaju nevjerovatnom brzinom i ako smo u poslu ili namjeravamo da budemo  uposleni,temom edukacije se moramo ozbiljno pozabaviti.Temom edukacije bi trebalo da se bavimo sa dva aspekta: ličnog I kompanijskog.

„Vrijediš koliko ZNAŠ“,je poznata mudrost koja se može primijeniti I na pojedinca I na kompanije.Kompanije  (ili oni koji rukovode),treba da znaju da je Intelektualni Kapital ili Kapital Znanja njihov najvažniji kapital.Ukoliko ga posjeduju mogu se kretati napred I uspješno riješavati sve probleme sa kojima se susreću u poslovanju.Kapital u imovini I novcu kratkoročno  vode firmu napred,Kapital znanja to radi na dugi rok.

Ulaganje u znanje nije TROŠAK,ulaganje u znanje je INVESTICIJA.
Za vaš lični razvoj ulaganje u znanje je investicija koju ćete kapitalizovati na nekoliko načina: bilo kroz efikasnijeg pronalaženja posla,bilo kroz jednostavniju promjenu posla,bilo kroz napredovanju u karijeri ili odluke da pokrenete sopstveni posao.Što više znate,više cijenite sebe i postajete osoba sa velikim samopouzdanjem.
Ukoliko ste vlasnik ili menadžer kompanije,ulaganje u znanje svojih zaposlenih obavezno treba da se nadje u svakom godišnjem Planu poslovanja koji donosite.Edukacija,pored navedenog,zauzima visoku poziciju u načinima povećanja MOTIVACIJE zaposlenih i njihove lojalnosti.Ovim činom pokazujete da ih cijenite i da računate na njih kao zaposlene na duži rok.
Bilo da želite ličnu edukaciju,ili edukaciju svojih saradnika,oblasti u kojima vam nudimo saradnju su sledeće:

 • Izrada Investicionih Elaborata I Bussiness Planova
 • Izrada Markentiških Planova  I Planova Poslovanja
 • Kako sačiniti Analizu poslovanja I prezentovati je
 • Kako postaviti sistem Izvještavanja
 • Kako uraditi SWOT analizu
 • Kako definisati bonitet poslovnog partnera
 • Finansijski pokazatelji poslovanja
 • Postavka računovodstva u kompaniji
 • Osnove knjiženja poslovnih promjenaMedodoligija koju primjenjujemo je rad 1:1 ili u grupama od najviše tri učesnika,tako da nakon tako provedene edukacije učesnik ili učesnici dobijaju konkretna znanja koja su odmah primjenljiva.

Usluge iz Poslovnog konsaltinga,vezane su za poboljšanja upravljanja u kompanijama:

 • Reinženjering poslovnih procesa
 • Postavka organizacione strukture
 • Izrada strateškog Plana
 • Postavka Organizacione klime I kulture
 • Motivacija I lojalnost zaposlenih
 • Kontrola upravljanja
 • Osnove Finansija za neekonomiste
 • Postavka Marketinga kao poslovne filozofije

Za sva Vaša dodatna pitanja i dogovor stojimo vam na raspolaganju.Kontakt: eurocell@t-com.me

Iskustva naših klijenta..

brojac poseta